Mentorcoaching

– vad är det?

Utveckling av en invecklad vardag öppnar nya möjligheter

Som din personliga mentorcoach är jag ett stöd för dig i din utveckling. Min erfarenhet gör att jag kan ge dig råd och se alternativa lösningar på dina frågor.

Mitt coachande förhållningssätt hjälper dig att se nya möjligheter och fatta rätt beslut. Vårt arbetssätt utgår från just dina behov för att du skall få ut det du vill av vårt samarbete.

Vi jobbar över tid vilket säkerställer att de mål som sätts också nås.

Man måste inte kunna för att börja, men man måste börja för att kunna

Vad kan en mentorcoach hjälpa mig med?

Jag sätter mig in i just din situation och med det som utgångspunkt jobbar vi gemensamt fram vad det är just du behöver utveckla. Min erfarenhet och att jag är certifierad coach gör att jag har de verktyg som kan hjälpa just dig. Resultatet blir en individanpassad personlig och organisatorisk utveckling.

Hur går mentorcoaching till i praktiken?

Det viktigaste är att vi jobbar över tid, från 3 månader och uppåt. Vi startar alltid samarbetet med ett längre samtal där vi känner av att kemin stämmer, det är en förutsättning för ett lyckat resultat. Stämmer kemin går vi vidare med kontinuerliga möten. Ett mentorskap blir effektivt då vi utgår från din vardag, dina önskningar och mål. Att det sker över tid betyder att förändringarna hinner appliceras i det dagliga livet.

När kan jag behöva en mentorcoach?

När du står inför en förändring i ditt liv, det kan vara ett nytt jobb, en ny befattning eller när du känner att du står och stampar i vardagen utan att komma vidare. Som mentorcoach delar jag med mig av min erfarenhet och hjälper till att se nya alternativa lösningar på de utmaningar som ligger framför dig. När du behöver ett bollplank i vardagen finns jag där för dig.